Ritiläporras

Ulkona ja teollisuustiloissa on helpompi ja turvallisempi kulkea teräsritiläaskelmilla.