TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Stello Oy Punasillantie 34 40950 Muurame Y-tunnus: 2613209-5 Puhelin: 0406731959

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Timo Herlevi Stello Oy Punasillantie 34 40950 Muurame Puhelin: 040 6731959 Sähköposti: info@caava.fi Henkilötietojen yksityisyys on meille tärkeää. Alla on kuvattu keskeiset yleisesti henkilötietoja sisältävät rekisterit ja toimintatapamme henkilötietojesi käsittelyn turvaamiseksi.

1. REKISTERIN NIMI

Stello Oy:n henkilö- ja asiakastietojärjestelmät

2. REKISTERIKUVAUKSET

2.1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tekemien tarjouspyyntöjen ja tilausten toteuttaminen, laskutus ja mahdolliset jälkiselvittelyt. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja asiakaspalvelun mahdollistaminen ja kehittäminen. Kaupankäynnin osapuolien oikeuksien turvaaminen ja toteuttaminen. Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakaspalvelun toteuttaminen, palvelutason kehittäminen, markkinointi- ja viestintätarkoitukset, uutiskirjepalvelun kohdentaminen, myynnin johtaminen, asiakaskyselyt, asiakkaalle luvattujen palvelulupausten täyttäminen.

2.2. Yleistä asiakas- / henkilötietorekisteristä

Asiakasrekisteriin lisätään henkilötieto asiakkaan jättäessä yhteydenottopyynnön, tarjouspyynnön tai tilauksen. Se voidaan jättää suullisesti tai kirjallisesti, internetsivujen kautta, sähköpostilla tai käymällä Stellon toimistolla ja täyttämällä yhteystietolomake. Internetsivustoilla www.caava.fi ja www.stello.fi ei lähtökohtaisesti käsitellä henkilötietoja. Tästä poikkeuksen muodostavat Stellon oman henkilöstön sekä mahdollisten alue-edustajien yhteystiedot. Sivuston toimivuuden kehittämiseksi ja erilaisia markkinointitarkoituksia varten sivustolla voidaan käyttää evästeitä tai muita vastaavan kaltaisia teknisiä apukeinoja sivujen käyttäjämäärien ja -tapojen analysoimiseksi. Sosiaalinen media toimii Stellon ja Caava -portaiden tapahtumien, uutisten, tuotteiden ja käyttövinkkien vapaamuotoisena tiedotuskanavana sekä julkisen keskustelun alustana kaikille ko. kanavaa seuraaville ihmisille. Lisäksi kunkin palvelun markkinointityökaluja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin. Stellolle käyttäjästä näkyy hänen omassa profiilissaan julkaisemat tiedot. Käyttäjä itse valitsee omalla toiminnallaan, haluaako seurata Stellon / Caavan julkaisuja sosiaalisen median palveluissa. Käyttäjällä on oikeus koska tahansa perua tilauksensa, ellei halua enää vastaanottaa tiedotteitamme. Sosiaalisen median käyttäjätietoja ei siirretä muihin järjestelmiin, eikä sinne tuoda käyttäjätietoja ulkopuolisesta järjestelmistä tai rekistereistä. Stello voi lähettää omista artikkeleistaan tykänneille kutsuja alkaa seuraamaan palveluamme aktiivisesti, mutta käyttäjä itse päättää asiasta. Tietojärjestelmiin tallennetut henkilötiedot ovat käyttöoikeuden omaavien henkilöiden käytettävissä paikasta riippumatta. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat perehtyneet tietosuoja-asetuksen sisältöön ja ymmärtävät yksilön henkilötietojen yksityisyyden tärkeyden.

2.3. Asiakas- /henkilötietorekisterin sisältö

* Omasta henkilöstöstä henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuva (luvalla). * Asiakkaan itsensä antamat kontaktitiedot, tarjouspyynnöt, yhteydenottopyynnöt, myyntitapahtumien kontaktit, Stellon asiakasrekisteri, julkiset ja kaupalliset päättäjärekisterit * Tarjouspyynnöissä / tilauksissa olevat tiedot: Tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, laskutusosoite, tarjous-, tilaus- ja laskutushistoria, luottotietojen tarkistusmerkinnät, myyntitapahtuman varmentamiseksi tarvittavat lisämerkinnät, asiakkuuden luokittelutiedot * Kun tarjouspyyntö johtaa tilaukseen, asiakkaalle luodaan asiakasnumero, joka näkyy koko toimituksen ajan kaikissa asiakkaan tilausta koskevissa asiakirjoissa. Tällöin henkilötiedot näkyvät ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä * Internetsivuston käyttäjistä normaalit verkkoliikenteen jättämät tiedot.

2.4. Tietojen luovutukset ja siirto

Stello Oy ei itse toimita asiakkaalle suoraan kaikkia tuotteita, vaan osa tilauksista tulee alihankinnan kautta. Tästä syystä Stello Oy luovuttaa asiakkaan tuotetta koskevat tiedot sekä toimitusosoitteen, asiakkaan nimen ja puhelinnumeron alihankintaa ja rahtia varten. Ainoastaan tilauksen oikean toimituksen välttämättömät tiedot luovutetaan Stellon alihankkijalle, jos tuote toimitetaan suoraan alihankkijalta asiakkaalle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

2.5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on salasanasuojattu ja salasanat ovat ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä. Rekisterin tallenteet eivät myöskään ole ulkopuolisten saavutettavissa. Tietojärjestelmistä otetaan säännöllisesti varmuuskopioita velvoitteiden, asiakaspalvelun ja eri tahojen oikeuksien takaamiseksi. Tietojärjestelmät ja varmuuskopiojärjestelmät sijaitsevat lukituissa ja hälyttimin suojatuissa tiloissa. Verkkoturvallisuuden takaamiseksi käytössä on ajanmukaiset suojausmenetelmät. Stello Oy:n käytössä olevat tietojärjestelmät on suojattu yritystoiminnassa normaalisti hyväksytyillä teknisillä ja toiminnallisilla suojausmenetelmillä. Järjestelmien käyttäjiä sitoo normaali lainsäädäntö sekä hyvät toimintatavat. Sosiaalisen median palveluissa ja Microsoft- asiakkuudenhallintajärjestelmässä palveluntarjoaja voi säilyttää dataa myös EU:n ulkopuolella ilman että Stello Oy tästä tietää. Stello käyttää kuitenkin vain EU:n tietosuoja- asetuksen mukaisesti toimivia palveluntarjoajia. Palvelun hallintaoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Paperikopioina säilytetään vain asiakirjat, joissa määräykset edellyttävät sitä. Paperikopiot säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan välittömästi määrätyn säilytysajan jälkeen. Tietojärjestelmistä asiakastiedot poistetaan määräysten mukaisen säilytysvelvollisuusajan täytyttyä, tai kunhan asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi kulunut aika on oletettavasti täyttynyt (esim. toimitetun tuotteen rakennekuvien säilyttäminen voi olla asiakkaan edun mukaista pidempään kuin kirjanpitolaki vaatii). Henkilötietoja sisältävien paperikopioiden säilytys pyritään aina minimoimaan, ja pakolliset arkistoitavat paperit säilytetään aina lukitussa turvallisessa paikassa. Paperit hävitetään säännöllisesti niiden määrätyn arkistointiajan täytyttyä.

3. KAMERAVALVONTA

3.1. Tallentava kameravalvonta

Kaikilla toimipisteillämme käytetään jatkuvasti tallentavaa videovalvontaa, jonka tallenteilta on mahdollista tunnistaa ja yksilöidä alueella liikkuvat ihmiset ja ajoneuvot. Järjestelmän tarkoituksena on toimitilojen ja piha-alueiden turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten estäminen/selvittäminen. Lisäksi tallenteita voidaan käyttää mahdollisten tapaturmien ja vahinkojen jälkiselvityksissä.

3.2. Rekisterin tietosisältö

Videotallenteelle tallentuneet ajoneuvotunnisteet, videokuvaa alueella liikkuvista henkilöistä sekä ajoneuvon kuljettajista.

3.3. Tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille tahoille (pl. viranomaiset rikos/tapaturmatapauksien tutkinnan yhteydessä). Järjestelmään on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, jotka henkilökohtaisesti tunnistautuvat järjestelmään. Alueella tiedotetaan selvästi tallentavan kameravalvonnan olemassaolosta. Kunnioitamme yksityisyyttäsi kaikissa tilanteissa ja noudatamme tietosuoja-asetuksen mukaista oikeuttasi vaatia tietojesi poistamista, siltä osin kuin se omien velvoitteidemme noudattamiseksi on mahdollista, tarkistaa ja saada itseäsi koskevat tiedot rekistereistämme, virheellisten tietojesi oikaisuun, peruuttaa antamasi suostumus, rajoittaa ja vastustaa tietojesi käsittelyä, saada tietosi siirretyksi, valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet tulleesi väärin kohdelluksi. Mahdollisista tietosuojaloukkauksista sitoudumme ilmoittamaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.